Welkom op de website van het Steunpunt Media

Het Steunpunt Media maakt voor de periode 2012-maart 2016 deel uit van de steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek van de Vlaamse Overheid. Het Steunpunt Media is het aanspreekpunt en expertisecentrum voor alles wat met nieuws en media te maken heeft. In opdracht van de Vlaamse Overheid doet het steunpunt wetenschappelijk onderzoek naar nieuwsberichtgeving en mediawijsheid in Vlaanderen. De focus van het onderzoek ligt op de volledige nieuwscyclus: van de nieuwsselectie door de journalist tot de mediakeuze van de mediagebruiker.

De vier Vlaamse universiteiten die onderzoek doen naar nieuws- en massamedia zijn partner van het Steunpunt: de Universiteit Antwerpen, de KU Leuven, de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent.


Studiedag van het Steunpunt Media

Op vrijdag 16 oktober organiseerde het Steunpunt Media een studiedag met als titel: “Nieuws- en mediagebruik in Vlaanderen”. De presentaties van de onderzoeksresultaten vindt u hier:

Kritische en strategische inzichten van ‘digital natives’ in media-inhouden en mediagebruik
Resultaten participatiesurvey – onderdeel nieuwsmedia
Staat van de Vlaamse nieuwsmedia