Co-promotor
Vrije Universiteit Brussel

0C008
Pleinlaan 2
1050 Brussel
T +32 2 629 16 29
Email


Caroline Pauwels is sinds 1989 aan de Vakgroep Communicatiewetenschappen verbonden. Ze promoveerde in 1995 op een onderzoek dat zich toespitste op het audiovisueel beleid van de Europese Unie (EU). Zij publiceert rond mediabeleid en –economie in Vlaams, Europees en internationaal perspectief. Sinds 2000 is zij directeur van het onderzoekscentrum SMIT (www.smit.be). SMIT werd in 2004 onderzoekspartner van IBBT, een interuniversitair en interdisciplinair onderzoekscentrum voor ICT onderzoek. Caroline Pauwels werd daar in 2010 aangesteld als onderzoeksdirecteur van het departement Digital Society. Het departement telt zo een 100 onderzoekers met diverse achtergrond die zowel gebruikers- beleids- en economische apsecten van ICT onder de loupe nemen. Professor Pauwels zetelt in diverse raden van bestuur (IST, Cultuurnet, Bibnet, Fonds Pascal Decroos, VRWI) en is eveneens regeringscommissaris bij de VRT.

← terug naar overzicht medewerkers