Consortium


Het Steunpunt Media is een consortium van onderzoeksgroepen van de vier Vlaamse universiteiten die onderzoek doen naar nieuws- en massamedia. Het consortium is multidisciplinair van aard: het merendeel van de onderzoekers zijn communicatie- en politieke wetenschappers, aangevuld door een partner met een specialisatie in de rechtswetenschap. De Universiteit Antwerpen is de coördinerende instelling.

Volgende universiteiten en onderzoeksgroepen maken deel uit van het Steunpunt Media: