Doelstelling


 1. Debat over de nieuwsinhoud

  Het Steunpunt Media heeft als doel om het beleidsmatige en publieke debat over de inhoud van de Vlaamse nieuwsberichtgeving te verrijken en te verbeteren. Informatie en nieuws zijn essentieel in een democratische maatschappij. Voor de meeste mensen zijn televisienieuws en kranten de belangrijkste bronnen van informatie over wat er in de wereld gebeurt. Het is dus belangrijk dat de media waarheidsgetrouw en objectief informeren over relevantie ontwikkelingen, en dat ze dit doen met de nodige zin voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Media hebben een dermate belangrijke impact verworven op onze samenleving, dat het noodzakelijk is ze op een kritische wijze te volgen.

 2. Debat over mediawijsheid

  Het Steunpunt Media heeft als doel om het beleidsmatige en publieke debat over de mediawijsheid van Vlaamse mediagebruikers te verrijken en te verbeteren. Dit gebeurt op basis van de data die het steunpunt verzamelt. Mediawijsheid verwijst naar de kennis, vaardigheden en attitudes die burgers nodig hebben om media op een kritische, actieve en bewuste manier te gebruiken.
  Media zijn alomtegenwoordig, zowel inhoudelijk als technologisch. Traditionele media blijven prominent, maar onze informatiemaatschappij is op snelle wijze aan het digitaliseren. ‘Oude’ media worden niet zomaar vervangen, maar traditionele en nieuwe media worden geïntegreerd in een complexe mediaomgeving. In deze complexiteit is mediawijsheid steeds belangrijker. Beschikken we over de noodzakelijke vaardigheden om het hoofd te bieden aan de overvloed aan informatie die beschikbaar is via online en traditionele media?

 3. Informeren van het mediabeleid

  Het Steunpunt Media informeert het mediabeleid van de Vlaamse Overheid. Het Steunpunt is een expertisecentrum dat een uitgebreide data-infrastructuur uitbouwt en onderhoudt en dat wetenschappelijk onderzoek uitvoert. De expertise van de verschillende partners en hun onderzoeksprojecten omvatten de volledige nieuwscyclus (productie, inhoud en gebruik) zodat het Steunpunt een uitgebreid aanbod van kennis kan aanbieden. Die expertise kan door het mediabeleid van de Vlaamse Overheid aangewend worden om beleidsinitiatieven te stofferen.