Nieuwsgebruik


Verantwoordelijke partner: Vrije Universiteit Brussel
Contactpersoon: Ike Picone

Hoe gebruikt en gaat het publiek om met nieuwsmedia? Dit onderzoek wil het mediagebruik, de mate van participatie in en door nieuwsmedia en mediavaardigheden van de Vlaamse bevolking begrijpen en in kaart brengen. In een veranderende mediaomgeving die steeds complexer wordt, is het belangrijk de concepten en operationalisering van nieuwsgebruik, participatie en mediawijsheid te actualiseren.

 

Kwantitatief onderzoek


  • Het gebruik van media(inhouden)
  • Participatie in en door (nieuws-)media
  • De graad van mediawijsheid en overeenkomstige vaardigheden en attitudes tegenover media- en nieuwsinhoud

Kwalitatief onderzoek


Case 1: Participatie in en door nieuwsmedia
Nieuwsconsumptie als vorm van maatschappelijk engagement
Deelname aan het nieuws via user generated content die bijdraagt tot de publieke sfeer


Case 2: De graad van mediawijsheid en overeenkomstige vaardigheden en attitudes tegenover media- en nieuwsinhouden

  • Prioritaire doelgroepen: kinderen en jongeren
  • (Digitale) vaardigheden
  • Attitudes t.o.v. media-inhouden (bv kritische reflectie omtrent nieuwsframing)
  • Creatieve vaardigheden