Nieuwsinhoud


 

 1. Journalistieke professionaliteit

  Verantwoordelijke partner: Universiteit Antwerpen

  Waarover en hoe berichten de Vlaamse nieuwsmedia? In welke mate is er sprake van journalistieke professionaliteit? Dit deelonderzoek heeft als doel om het concept ‘journalistieke professionaliteit’ te operationaliseren en te meten aan de hand van de nieuwsinhoud. Ten tweede wil dit onderzoek de professionaliteit op kwantitatieve wijze over lange termijn meten, waarbij de verschillende types van media worden vergeleken. Ten slotte worden de kernaspecten van de journalistieke professionaliteit op een kwalitatieve en case-gerichte wijze bestudeerd.


  Case 1: Financieel-economisch nieuws

  Hoe wordt over financieel-economisch nieuws bericht? Is er een diversiteit aan actoren die geïnterviewd worden? Worden verschillende interpretaties voorgesteld? Wat is de mate van duiding van het vakjargon?


  Case 2: Criminaliteitsnieuws

  Hoe wordt over criminaliteitsnieuws bericht? Wat zijn de kenmerken van deze berichtgeving? Hoe worden slachtoffers in de media gebracht?


  Case 3: Soft nieuws

  In welke mate komt soft nieuws voor in de Vlaamse nieuwsmedia? Is er een evolutie naar meer infotainment of tabloidisering? Wat is het aandeel van voxpops (de man in de straat) en celebrities in het nieuws?

   

 2. Diversiteit

  Verantwoordelijke partner: KULeuven
  Contactpersoon: Hanne Vandenberghe

  Dit project heeft als doel om de open en reflectieve diversiteit in het Vlaamse nieuwslandschap te monitoren en te evalueren. Nieuwsdiversiteit is namelijk één van de cruciale elementen van een democratische samenleving (o.a. McQuail, 1992; Napoli, 1999). Via twee geconstrueerde weken in de periode 2012-2015 onderzoeken we zowel de aangehaalde thema’s, de geografische spreiding van de nieuwsverhalen als de opgevoerde actoren in zowel televisiejournaals, kranten als op online nieuwssites. Via kwantitatieve framing-analyse op basis van Semetko en Valkenburg (2000) brengen we de door de journalisten gehanteerde interpretatiekaders in kaart. In een kwalitatief luik worden geselecteerde nieuwscases met diverse actoren onderling vergeleken en uitgediept. Open diversiteit wordt daarnaast via bronnenanalyse (o.a. Davis, 2008; Hijmans, Buijs & Schafraad, 2009) onderzocht. Via kwalitatieve vergelijking met het nieuwsagentschap Belga wordt de onafhankelijke journalistieke activiteit van de Vlaamse pers opgespoord. Tot slot meten we reflectieve diversiteit via koppeling van het nieuwsaanbod aan kijkcijferonderzoek (o.a. Koeman, Peeters & d’Haenens, 2007). Voor alle gepresenteerde televisienieuwsitems in de geconstrueerde weken achterhalen we de diversiteit van het kijkerspubliek. Het is immers niet voldoende om diversiteit aan te bieden (d.i. open diversiteit), het moet ook worden opgepikt door het publiek (d.i. reflectieve diversiteit).


  Case: In hoeverre weerspiegelt nieuwsinhoud de toenemende diversiteit in de samenleving?

  De evolutie van gender, etnische en culturele diversiteit in het nieuws wordt vergeleken met ‘real life indicators’.


  Case: Slagen de nieuwsmedia erin om de volledige Vlaamse bevolking te bereiken?

  Surveydata over nieuwsgebruik worden gerelateerd aan gegevens over onder meer maatschappelijke integratie, racisme en vertrouwen.