Nieuwsproductie


Verantwoordelijke partner: Universiteit Gent
Contactpersoon: Karin Raeymaeckers

Hoe wordt het nieuws door de journalist geselecteerd en geproduceerd? Welke bronnen gebruikt de journalist? In dit deel van het onderzoek gaat het over de rol die de media spelen als ‘gatekeeper’: de media bepalen welke informatie het nieuws haalt en welke niet. Dit onderzoek heeft als doel om de brug te slaan tussen nieuwsmakers en nieuwsgebruikers door het brede publiek te informeren over de journalistieke praktijken en gewoontes. Op deze manier kan het publiek een beter gefundeerde mening vormen over de dagelijkse nieuwsinhoud.


Case 1: News sourcing practices

Welke bronnen worden door journalisten gebruikt om nieuws te maken? Is er een evolutie naar een desk-based nieuwsverzameling door de digitalisering van informatie? Wat is de impact van het internet? Hoe worden de nieuwsbronnen verwerkt?


Case 2: Alternatieve bronnen in internationaal en buitenlands nieuws

In welke mate maken de traditionele media gebruik van alternatieve bronnen binnen de context van internationale en buitenlandse nieuwsberichtgeving? En hoe slagen deze alternatieve nieuwsactoren er in om toegang te krijgen tot het mainstream nieuwsaanbod?