Onderzoek


Het fundamentele onderzoek van het Steunpunt Media focust op drie aspecten die de volledige nieuwscyclus omvatten: de nieuwsproductie (hoe wordt het nieuws geselecteerd en geproduceerd?), de nieuwsinhoud (waarover en hoe berichten de media?) en het nieuwsgebruik (hoe gebruikt het publiek de nieuwsmedia?). Op basis van deze wetenschappelijke inzichten en bevindingen worden beleidsadviezen geformuleerd om het mediabeleid van de Vlaamse overheid te informeren. Meer informatie per aspect vindt u door te klikken op onderstaande kaders.

Naast het fundamentele onderzoek (langetermijnonderzoek) voert het Steunpunt Media ook kortetermijnonderzoek uit. Het Steunpunt Media laat ruimte open om in te spelen op actuele en acute beleidsrelevante vragen en problemen. Via kortetermijnonderzoek zoekt men een antwoord op vragen die gesteld worden door de Vlaamse overheid en de mediasector.