Data


Om een antwoord te bieden op de verschillende vragen die in het lange- en kortetermijnonderzoek gesteld worden, baseert het Steunpunt Media zich op een ruime set van dataverzamelingen. Deze data worden door het Steunpunt zelf verzameld, al dan niet in samenwerking met andere instellingen en steunpunten. Elke onderzoeker of student kan, voor wetenschappelijke doeleinden, de data aanvragen en toegang krijgen.

Er zijn drie grote datasets die elk overeenstemmen met een deel van de nieuwscyclus. Deze vormen samen een grote data-infrastructuur die door alle onderzoekers van het Steunpunt gebruikt worden. Voor de nieuwsproductie wordt een journalistensurvey georganiseerd. De nieuwsinhoud wordt gemonitord op basis van het TV Nieuwsarchief en het Kranten Nieuwsarchief; daarvoor wordt het nieuws op zowel televisie als in de kranten gearchiveerd en geannoteerd. Het nieuwsgebruik wordt in kaart gebracht door middel van de participatiesurvey, waarbij de Vlaamse bevolking wordt bevraagd.

 

Journalistensurvey

Verantwoordelijke partner: Universiteit Gent
Contactpersoon: Karin Raeymaeckers en Jeroen De Keyser

De journalistensurvey heeft als doel inzicht te krijgen in het professionele kader van de journalistiek, de arbeidsvoorwaarden en de jobtevredenheid. De Universiteit Gent die de leiding neemt van deze survey, werkt hiervoor samen met de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ). De survey werd in 2013 afgenomen en is een vervolg op de journalistensurvey van 2003 en 2008. De journalistenenquête peilt naar de socio-demografische kenmerken, de opleiding, het loopbaanverloop, de huidige werksituatie, de journalistieke taken, de werkorganisatie, het loon, de werktevredenheid, het bronnengebruik en de professionele, ethische en persoonlijke opvattingen van de journalisten in Vlaanderen.

Aanvraag Data

TV Nieuwsarchief

Verantwoordelijke partner: Universiteit Antwerpen
Contactpersoon: Ine Kuypers

Het Elektronisch Nieuwsarchief (TV) archiveert en codeert alle nieuwsuitzendingen van 19 uur op Eén (VRT) en VTM sinds 2003: de nieuwsitems worden in detail bekeken en geanalyseerd.

Codeboek TV Nieuwsarchief
Intercodeurbetrouwbaarheidstest

Aanvraag Data

Kranten Nieuwsarchief

Verantwoordelijke partner: Universiteit Antwerpen
Contactpersoon: Ine Kuypers

Het Elektronisch Nieuwsarchief (Kranten) codeert de krantenartikelen van acht Vlaamse kranten sinds 2003: De Standaard, De Morgen, De Tijd, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Metro.

Codeboek Kranten Nieuwsarchief

Aanvraag Data

Participatiesurvey

Verantwoordelijke partner: Vrije Universiteit Brussel
Contactpersoon: Ike Picone

De participatiesurvey heeft als doel om het participatiegedrag, de voornaamste drempels en de attitudes rond participatie en aanbod gedetailleerd in kaart te brengen voor de domeinen media, cultuur, sociaal-cultureel werk en sport, met ook oog voor diverse vormen van deelname gaande van cultuurparticipatie over deelname aan het verenigingsleven tot sociaal engagement via digitale media. De participatiesurvey gebeurt in samenwerking met de steunpunten Cultuur, Sport en Jeugd. De survey werd in 2014 georganiseerd. Deze participatiesurvey is een vervolg op de participatiesurvey die in 2009 werd afgenomen.

Aanvraag Data